Naše služby

Nejběžnější požadované formy rodokmenu jsou: 

Vývod - obsahuje všechny předky výchozí osoby, tedy její rodiče, prarodiče, atd. a výstupem je genealogický strom

Linie (otcovská, nebo mateřská) - obsahuje rodiče výchozí osoby a dále jen rodiče jednoho z rodičů (otce, nebo matky)

Rozrod - u Vámi vybraného předka dohledáme všechny jeho syny a dcery a případně i jejich partnery

Záznamy hledáme v celé ČR, na Slovensku a po dohodě i v ostatních zemích

Záznamy Vám můžeme poslat i v tištěné podobě poštou (černo-bílý tisk - cena za 1 stranu A4 je 5,-Kč, barevný tisk stromu života - cena dle velikosti formátu, poštovné 100,-Kč)

MOŽNOST VYPRACOVÁNÍ V KNIŽNÍ PODOBĚ - RODOVÁ KRONIKA

KE SLUŽBĚ DOSTANETE ZDARMA:

Detailní výpis předků výchozí osoby se všemi zjištěnými informacemi

Výpis vztahů všech osob k výchozí osobě

Rodinný arch vámi vybrané osoby, vybraných osob, kde budou uvedeni jejich partneři a potomci

Pokud máte fotografie osob zapracovaných do vašeho rodokmenu, zdarma je doplníme do systému a pak budou viditelné i ve výsledné podobě genealogického stromu a některých výpisů.VÝVOD


LINIE (otcovská)