Jak bude bádání postupovat

Termín dodání: u drobnějších zakázek - několik dnů až týdnů, u náročnějších zakázek - několik týdnů až měsíců

Před započetím samotného bádání s Vámi budeme konzultovat Vaši představu a zvolenou formu. 

Můžeme Vám nastavit finanční strop, případně měsíční finanční strop u náročnějších zakázek, a bádání tomu přizpůsobit. 

Po obdržení podkladů od Vás ověříme, zda jsou dostatečné pro zahájení bádání. O krocích Vás budeme informovat, abyste měli představu, jak vše probíhá.

Neplatíte žádnou zálohu. Přepisy nalezených záznamů Vám budeme průběžně zasílat spolu s aktuální verzí Vašeho genealogického stromu. (např. po dohledání 10 záznamů)

Bádání můžeme kdykoliv přerušit a pokračovat s odstupem času s ohledem na Vaši finanční situaci. 

Po ukončení bádání dostanete emailem výstup, ve kterém budou všechny dohledané osoby. Pomocí programu, který tento výstup zpracovává, budete mít přehled o podobě rodokmenu, budete moci přidávat Vaše žijící příbuzné do sytému a provádět další úpravy včetně tisku genealogického stromu. Program navíc porovnává rodokmeny po celém světě a hledá shody s tím Vaším. A je velká pravděpodobnost, že tím získáte kontakt na žijícího příbuzného, o kterém nemáte ani ponětí (a to i pokud žije v zahraničí), který sestavuje také svůj rodokmen a má v systému stejné osoby, jako Vy. A může Vám pomoci odhalit další tajemství Vaší rodiny.